b2b Lojistik

b2b Lojistik

KALİTE VE GÜVENİRLİK             


Daha önce gerçekleştirdiğimiz projeler göstermektedir ki, lojistik süreçlerinin verimli işleyişi ancak şu stratejiler izlendiğinde mümkün olabilir:

Talebin doğru tahmin edilebilmesi için şirket içinde lojistik yönetimine yoğunlaşılması. Satın alma departmanının masraflarını düşürmek ve depolama gibi lojistik kaynaklarının daha iyi kullanılmasını sağlamak amacıyla, nakliyeciler ve şirketler arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi (eşgüdümlü planlama, tahmin ve stok tazeleme).
Farklı departmanların talepleri bilgi teknolojileri kullanılmaksızın etkin bir zamanlamayla bir araya getirilemez. Bu durumda talebin tahmin edilmesi güçleşir ve bunun sonucunda da gereksiz liman, kurye hizmeti, paketleme hizmeti masrafları ortaya çıkar.
Çoğu zaman, intranet çözümleri lojistik gereksinimlerini koordine etmek için yeterlidir. Nakliye süreçlerinin bu çözümlerle iyi koordine edilmesi sonucunda navlunda düşmeler sağlanabilir. Gönderinin büyük miktarlarda yapılmasıyla ise daha da fazla tasarruf edilebilir. Otomatik eşleştirme sistemleri birbirinden ayrı gönderilerin biraraya getirilmesini mümkün kılar. Ana kullanımının yanında, bu sistemle siparişlerden elde edilen bilgiler (ana envanter, teslimatçıların ürün kalitesi ile ilgili değerlendirmeleri gibi) bütün departmanların kullanımına sunulabilir. Daha da ileri gidilerek lojistiğin bütün süreçlerinde dışarıdan kaynak kullanımı yoluna gidilebilir (Vendor Management Inventory).

İyi bir lojistik yönetimi şu özellikleri içinde barındırır:
 

  • Doğru miktar
  • Doğru ürün
  • Doğru zaman
  • Doğru kalite
  • Doğru fiyat
  • Doğru yer
  • Doğru bilgi

    
Günümüzde, bilginin doğru işlenmesi ve akışının etkin sağlanması, üretimin gerektiği zaman gerektiği kadar (JIT) yapılabilmesinde büyük rol oynakmaktadır.
 
Lojistik, ürünün bütün oluşum süreçlerini bir araya getirir. Süreç içerisinde, mal ve insanların kapladıkları yer ve bu yerde bulundukları süre, bunların tekrar farklı şekillerde gruplandırılmaları da dahil olmak üzere lojistiğin konularını oluştururlar.     .
 

b2b, lojistiği somut olarak mal akışlarının, gerek  ürüne katma değer eklenmesi (üretim ve dağıtım aşamaları gibi) gerekse ürünün geri dönüşümü sürecinde, bütünleşik bilgi akışı vasıtasıyla planlanması, organize edilmesi, yönetilmesi ve kontrol edilmesi olarak tanımlar.

Kampanya Lojistik hizmetleri Süpermarket zincirleri kampanyalari

Beyaz ve kahverengi eşya, Konserve tipi yiyecek mamüller icin Hamburg Limaninda Yetkin kampanya lojistigi. b2b & b2c lojistik Hamburg hizmeti geniş bir yelpazede mevcut tüm lojistik... [more]

more details

Promotion logistics for the supermarkets / grocery store chains

Campaigns logistics competence for canned food, white - and Brown goods in Hamburg at the port of Hamburg. b2b & b2c logistic Hamburg is available for a wide range of logistics services from... [more]

more details

Kampanya Lojistik hizmetleri Süpermarket zincirleri kampanyalari

Beyaz ve kahverengi eşya, Konserve tipi yiyecek mamüller icin Hamburg Limaninda Yetkin kampanya lojistigi. b2b & b2c lojistik Hamburg hizmeti geniş bir yelpazede mevcut tüm lojistik... [more]

more details

In order to optimize our website for you and to be able to continuously improve it, we use cookies. By continuing to use the website, you agree to the use of cookies.

Further information about cookies from our domain can be found in our Cookie Policy