b2b Tedarik Zinciri

b2b Tedarik Zinciri

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİYLE DEĞER YARATILMASI (SCM)
            
Tedarik Zinciri Yönetimi: Bir kavram mı yoksa geçici bir moda mı?Tedarik Zinciri Yönetimi bütün üretim süreçlerinin gerek birbiriyle bağlantılı şirketler gerekse tek tek şirket bazında yapılandırılarak süreçler arasındaki uyumun muhafaza edilmesini ve geliştirilemesini ele alır..

Bir çok ekonomik alanın küreselleşmesi, firmaların iyi bildikleri işin üzerine yoğunlaşması ve bunun sonucunda her bir katma değer sürecinin farklı uzman şirketler tarafından yerine getirilmesi sonucunu doğurdu.
Ancak bütün süreçlerin ve süreç katılımcılarının sistematik bir şekilde birbirlerine sımsıkı bağlanmasıyla değer yaratımı aşamaları en son müşterinin talepleri doğrultusunda düzenlenebilir. Bunu başaran firmalar yeni bir rekabet üstünlüğü elde ederler.  
Tedarik zinciri yönetimi kapsamında devreye sokulan teknik ve örgütsel kavramlar mal, bilgi ve sayım araçlarının şirket içinde ve şirketler arasında etkin ve verimli kullanılmasını hedef edinirler. Günümüz yönetim kavramları şirketlerin değerlerine ne tür katkılarda bulunulabileği üzerine eğilmektedir. Bu bağlamda, tedarik zinciri yönetimi işletmelerin operasyonel performans yeteneklerini ya da bir adım daha ileri giderek değerin yaratım aşamalarında oluşan kurumlararası bağlantıları geliştirmeyi amaçlar.   
 
Temelde hedeflenen etkiler
 
Gelirlerin artmasının nedenleri:
 
     

 • Yüksek bulunabilirlik oranı
 • Zamanında teslim
 • Kısa teslim süreleri
 • Göz kamaştıran hizmet performansları

 
Maliyetlerin düşmesinin nedenleri:

 • Günümüz bilgi ve iletişim teknolojileri sayesinde iş süreçlerinin rasyonelleşmesi (sipariş alma, bilginin toplanması, faturalama ve tahsilat yöntemlerinin otomatik hale gelmesi gibi)
 • Hata sıklıklarının azalması
 • Lojistikte esnek üretim yapılandırma ve erteleme stratejilerinden yararlanma

 

Bağlanan kapitalin miktarının düşmesinin nedenleri:
 

 • Kısa sipariş çevrim süreleri
 • Doğru faturalama
 • Ödemelerin otomatikleşmesi (nakitten nakite dönüşüm süresinin kısalması)
 • Pazara giriş süresinin düşmesi

 
İş uygulamalarının birbirine uyarlanması gibi yollarla (Satıcı Envanter Yönetimi VMI, kesintisiz stok tazelemesi, fiyat politikası uyarlaması, geliştirilmiş kurum içi ve kurumlararası iletişim, süreçlerin tamamının lehine her bir sürecin tek tek tam randımanla işletilmesinden vazgeçilmesi) tedarik zincirinde  planlama sistemlerinin birbirine bağlanmasıyla tedarik hizmetlerinde bir düşüş olmaksızın mevcut stokta azaltmaya gidilebilir.   Üretim ve dağıtımda esnek süreçler küçük çaplı işlerin karlılığını yükseltir.  Flexiblere Prozesse in Produktion und Distribution verbessern die Wirtschaftlichkeit kleiner Losgrössen. Faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde dış kaynak kullanımı ve kısa süreçler ek donanıma olan ihtiyacı düşürür.
 
Operasyonel risklerin düşmesinin nedenleri:
 
     

 • Malın stokta kalma süresinin ve vereceklilerin borçlarının vadelerinin daralması
 • iş birliği içinde bulunulan partner firmalarla birlikte yeni hizmet ve ürünlerin geliştirilmesi

 
Birçok işletme hala departmanlar arasındaki iç süreçlerini yönetmede ciddi sorunlar yaşamaktadır. Farklı şirket kültürlerine sahip işletmeler arasında eş güdümü sağlayabilmek ise çok daha büyük bir çabayı gerektirmektedir. Bu aşamada iyi tanımlanmış iş süreçleri ve bunu destekleyen iletişim teknolojisi alt yapısı olmazsa olmazlardır. Var olan iletişim teknolojisi altyapısını tedarik zinciri yönetimi için hazırlanmış yazılım enstrümanlarıyla geliştirerek, iç içe geçmiş faaliyetler çeşitli aşamalara (ürün envanteri yönetimi gibi) ayrılabilir. Standart veri formatlarının ve içeriklerinin kullanılması etkin ve verimli veri değişimi için şarttır.      Yerinde tedarik zinciri yönetimi yazılım enstrümanlarının devreye sokulmasıyla hem kurum içi hem de kurum dışı iş süreçlerinin verimli tasarımı, idaresi ve gözetimi temin edilir.  


Tedarik Zinciri Yönetimi: Bir kavram mı yoksa geçici bir moda mı?
Tedarik Zinciri Yönetimi bütün üretim süreçlerinin gerek birbiriyle bağlantılı şirketler gerekse tek tek şirket bazında yapılandırılarak süreçler arasındaki uyumun muhafaza edilmesini ve geliştirilemesini ele alır.

In order to optimize our website for you and to be able to continuously improve it, we use cookies. By continuing to use the website, you agree to the use of cookies.

Further information about cookies from our domain can be found in our Cookie Policy